Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
 Lepsza Jakość Życia

Organizacja pożytku publicznego        Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dnia 25 listopada 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej powołał do życia 

"Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej".

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem ruchu na rzecz  aktywności społecznej. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia został wybrany przez Walne Zebranie Założycieli Leopold Gomułkiewicz (na zdjęciu), mieszkaniec Groblic i Przewodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna w IV kadencji samorządowej.

W dniu 19 marca 2010 r na I -Walnym Zebraniu Stowarzyszenia członkowie dokonali korekty Statutu wprowadzając między innymi Zarząd Główny zamiast Zarządu Wojewódzkiego, na czele którego staną Leopold Gomułkiewicz .

Walne Zebranie członków wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie podanym w linku Władza.W ramach Stowarzyszenia powstały dwa Kluby:

KOŃSKI DWÓR W Morzęcinie Wielkim, gmina Oborniki Śląskie;

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W Ozorzycach, gmina Siechnice - aktualnie już nie działa.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOWARZYSZENIA

Rozlicz PIT Online