Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Organizacja pożytku publicznego        

    Władze Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej

Leopold Gomułkiewicz

Przewodniczący Głównego Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.

Żonaty, dwoje dzieci, wieloletni działacz społeczny, członek Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Św. Katarzyna w IV kadencji samorządowej, mieszkaniec Groblic.

Marian Gomułkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Głównego Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.

Żonaty, czworo dzieci, hodowca koni, kocha i chroni przyrodę , przedsiębiorca.
Przewodniczący Koła NSAS Koński Dwór w Morzęcinie Wielkim, mieszkaniec gminy Oborniki Śl.

Dorota Gomułkiewicz

Sekretarz Głównego Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.

Zamężna, jedno dziecko, kocha zwierzęta i aktywny wypoczynek.  Osoba o szerokich zainteresowaniach edukacyjnych.
Sekretarz Koła NSAS Koński Dwór w Morzęcinie Wielkim, mieszkanka gminy Oborniki Śl.

.
Jadwiga Kuczyńska

Skarbnik Głównego Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.

Zamężna, jedno dziecko, doświadczony analityk finansowy, mieszkanka Siechnic.


Barbara Węglarowicz – Krakowska

Członek Głównego Zarządu Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.

Dwoje dzieci, zastępca przewodniczącego rady osiedla Św. Katarzyna, mieszkanka Św. Katarzyny

Paweł Moroziński

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej

Krzysztof Motyka

Z – ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej.
Żonaty, dwoje dzieci, przedsiębiorca z Wrocławia.

Dariusz Jaworowski

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej
Żonaty, specjalista ds. przemysłu, działacz społeczny, mieszkaniec gminy Siechnice.