Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Organizacja pożytku publicznego        


Informator

"Sygnały" nr 2 (pdf)

Gazeta Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „SYGNAŁY” redagowana jest przez zespół redakcyjny w składzie:
Leszek Berduła, Leopold Gomułkiewicz, Stanisław Sokołowski, Wojciech Szydełko.

Zespół redakcyjny zaprasza czytelników do współpracy - czekamy na listy.
Nasz adres:
Redakcja "SYGNAŁY"
55-011 Groblice ul. Łąkowa 17. tel. fax. 071 3115472

W ramach łączności z czytelnikami oraz spełniając obowiązek przyjmowania skarg i wniosków od obywateli zgodnie z Art. 253 KPA, dyżur pełnić będą członkowie Wojewódzkiego Zarządu każdego piątku w godz. od 11.00 do 16.00 w siedzibie przy ul. Łąkowej w Groblicach.

Kontakt

Zarząd Główny

e-mail: info@nsas.org.pl  
ul. Łąkowa 17, 55-010 Groblice
tel./fax 071 311-54-72

adres w trakcie zmiany

Klub "Koński Dwór"

e-mail: info@konskidwor.pl
Morzęcin Wielki 60, 55-120 Oborniki Śl.
tel.607-608-457

KRS 0000245901
REGON 020180423
NIP 896-139-63-97

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 601 556 719.

Tymczasowe biuro:

Koński Dwór Morzęcin Wlk 60 55-120 Oborniki Śl.
czynne w czwartki godz. 16-17:30